Διευθυντής: 

Professor

Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Τομέας Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας
Κτήριο Οδοντιατρικής, 7ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+ 30 2310999607
+ 30 2310999612

E: 

Τα Εργαστήρια του Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι τα εξής:

Διδακτικό αντικείμενο: 

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων.