Τομέας Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας

Διευθυντής: 
Professor
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Τομέας Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας
Κτήριο Οδοντιατρικής, 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+ 30 2310999482
+ 30 2310999556

Τα Εργαστήρια του Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι τα εξής:

Διδακτικό αντικείμενο: 

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων.