Κωβαίος Δημήτριος

Υποψηφιότητα για: 
Πρυτανικές Εκλογές
Τίτλος: 
Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.:  2310-998845
email: koveos@agro.auth.gr

Φωτογραφία: 
post image
Θέση Υποψηφιότητας: 
Υποψήφιος Αντιπρύτανης
Κείμενο καλωσορίσματος: 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας,

Η απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπρύτανη, στηρίζεται στην άποψη ότι αποτελεί υποχρέωσή μας, εκτός από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, να υπηρετούμε το κοινό καλό του Πανεπιστημίου μας. Βρίσκομαι καθημερινά  πολλές ώρες στο Πανεπιστήμιο και προσπαθώ από διαφορετικές θέσεις να είμαι χρήσιμος, σε συνεργασία με τους συναδέλφους και τους φοιτητές μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας αποτελεί η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, όπου με την ιδιότητα του αναπληρωτή Προέδρου και με πολύωρη καθημερινή προσπάθεια, βελτιώθηκαν σημαντικά  οι υποδομές της και η παρεχόμενη σίτιση. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο οικονομικό αποθεματικό.

Πιστεύω ιδιαίτερα στη δυναμική του δημόσιου Πανεπιστημίου μας που έχει ως επίκεντρο τον φοιτητή, τον σπουδαίο διαχρονικό ρόλο του στην εκπαίδευση των χιλιάδων παιδιών της ελληνικής οικογένειας και τη συμβολή του στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας

Νομίζω ότι ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάμωση των θετικών χαρακτηριστικών και πρακτικών του πανεπιστημίου μας, που είναι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης, η εξωστρέφεια και ιδιαίτερα η σχέση του με την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. 

Ταυτόχρονα δεν λησμονούμε την επίλυση προβλημάτων που υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας, όπως η ασφάλεια στην πανεπιστημιούπολη και η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου με τρόπο που θα ρυθμίζει τη στάθμευση των αυτοκινήτων.

Πιστεύω πως όλοι μαζί μπορούμε να χαράξουμε μία ανοδική πορεία για το πανεπιστήμιό μας μέσα από τους δρόμους της ευθύνης, της κοινής λογικής και της καινοτομίας.