Η υποστήριξη παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με βίντεο 360ο στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης

 
Με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμπράττει με άλλα τέσσερα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο του Hull από την Αγγλία, το Hogeschool PXL από το Βέλγιο, το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας από την Ιταλία και το Πανεπιστήμιο Wirtschafts από την Αυστρία.
 
Η σύμπραξη αφορά την ανάπτυξη μίας σειράς ψηφιακών μαθημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών σε τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικά πεδία (Φυσική Αγωγή - Αθλητισμός, Παιδαγωγική, Φυσική, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων), που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της τεχνολογίας και να διαμορφώσουν το μέλλον της εκπαίδευσης στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης.
 
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με τη χρήση βίντεο 360ο - SEPA 360ο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ (Key Action 2) κι έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή πρόκληση. Αν και το πρόγραμμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε πριν από την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, η σημερινή κατάσταση το κάνει πιο επίκαιρο από ποτέ.
 
Το ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Hull. Επιστημονικά υπεύθυνος για το Αριστοτέλειο είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Βασίλειος Μπαρκούκης.
 
Στόχος του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους/τις διδάσκοντες/ουσες στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μαθημάτων με βίντεο 360ο. Η τεχνολογία των βίντεο 360ο είναι σχετικά πρόσφατη και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές/τριες βλέπουν και μαθαίνουν από ένα βίντεο. Η χρήση της θα βοηθήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βελτιώσουν την ποιότητα των διαδικτυακών διδακτικών προσεγγίσεων.
 
«Οι νέες συνθήκες και καταστάσεις λόγω της πανδημίας δημιουργούν δυσκολίες, ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Η μετάβαση από την εξ αποστάσεως εργασία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, που προέκυψε λόγω της συγκυρίας, αποτελεί μια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για να χτίσουμε την εκπαίδευση του μέλλοντος. Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘‘SEPA 360ο’’ μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή δημιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικές πρακτικές που θα βοηθήσουν τους/τις διδάσκοντες/ουσες να μετατρέψουν μια πρόκληση των καιρών σε πραγματική ευκαιρία για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης», υπογράμμισε ο κ. Μπαρκούκης.
 
Στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, από το 2019 έως και το 2022, η ομάδα καλείται να  αναπτύξει:
 
• μια πλατφόρμα (πύλη) όπου διδακτικό προσωπικό και φοιτητές/τριες των πανεπιστημίων θα μπορούν να ανεβάζουν, να σχολιάζουν, να εμπλουτίζουν και να μοιράζονται παραδείγματα βίντεο 360ο σε ένα συνεργατικό περιβάλλον
• διδακτικό υλικό και υλικό καθοδήγησης (MOOC, εγχειρίδια) σε τουλάχιστον πέντε εκπαιδευτικούς κλάδους
• βιβλιοθήκη μαθημάτων με βίντεο 360ο για πιθανές μελλοντικές χρήσεις από εκπαιδευτικούς.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.sepa360.eu
 
 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου