Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, για τη θέση εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ αναζητά εποχικούς/ έκτακτους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για την κάλυψη 8 ωρών/εβδομαδιαίως κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

http://www.paidiko.auth.gr/node/337