πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Επισυνάπτεται στο παρόν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ

3ης Σεπτεμβρίου - Παν/πολη 54636 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 994026

Φαξ: 2310 200392

E-mail : prosk@rc.auth.gr

Συνημμένα αρχεία