Διεθνής διαδικτυακή επιμόρφωση υποψήφιων Διδακτόρων και Καθηγητών σε θέματα διδασκαλίας και πρακτικών για την αειφορία και το οικολογικό αποτύπωμα

 
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος EUSTEPs «Ενδυνάμωση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών των Πανεπιστημίων σε θέματα Αειφορίας μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος», που συντονίζει το ΑΠΘ, πραγματοποιείται διεθνής διαδικτυακή επιμόρφωση υποψήφιων Διδακτόρων/Διδακτορισσών, Καθηγητών/τριών Πανεπιστημίου και ερευνητών/τριών  (EUSTEPs Module: Educators and PhD's Online Training) σχετικά με τη διδασκαλία και τις πρακτικές της αειφορίας και του οικολογικού αποτυπώματος.
Η διαδικτυακή επιμόρφωση ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Η εκπαίδευση λειτουργεί με διττό τρόπο: έναν αφιερωμένο στους Καθηγητές/τριες και ερευνητές/τριες, με στόχο να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή και τη διάδοση του καινοτόμου παιδαγωγικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα EUSTEPs, και έναν δεύτερο που απευθύνεται σε διδακτορικούς/κές φοιτητές/τριες, όπου η πρόθεση είναι η συζήτηση και η πρόβλεψη της κατασκευής ενός Υπολογιστή Οικολογικού Αποτυπώματος για τα Πανεπιστήμια, που αποτελεί και πρωταρχικό στόχο του προγράμματος.
Στην παρούσα φάση, οι Καθηγητές/τριες και οι ερευνητές/τριες εκπαιδεύονται στο οικολογικό αποτύπωμα και την αειφορία, καθώς και στην ενσωμάτωση των θεματικών αυτών στα μαθήματά τους, δίνοντας έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας τους μέσω του σχετικού εκπαιδευτικού πακέτου που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραμμα EUSTEPs. Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/Διδακτόρισσες εκπαιδεύονται στη μεθοδολογία του οικολογικού αποτυπώματος, με σκοπό να συμβάλουν οι ίδιοι/ες στην ανάπτυξη ενός λογισμικού για το οικολογικό αποτύπωμα των Πανεπιστημίων.
Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στη διαδικτυακή επιμόρφωση είναι 62 άτομα, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως, μεταξύ άλλων,  Βιολογία, Οικονομικά, Δίκαιο, Χημική Μηχανική, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες προέρχονται από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρωσία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει με πέντε Καθηγητές/τριες και τέσσερις διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του έργου και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το έργο στην πανεπιστημιούπολη.
Η διαδικτυακή επιμόρφωση πραγματοποιείται με σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα και τρόπους διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Αβέιρο (Universidade de Aveiro) και παρέχει διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και πρόσβαση σε διάφορα διδακτικά υλικά, όπως παιχνίδια, βίντεο, διαφάνειες, άρθρα, ενώ επιτρέπει την επαφή με εργαλεία που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε φοιτητές/τριες από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του έργου.
Απώτερος σκοπός του έργου είναι να επεκτείνει το πεδίο κάλυψής του σε διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες και σε πανεπιστημιακούς δασκάλους όλων των επιστημονικών πεδίων σε όλο τον κόσμο. Τα επόμενα βήματα του EUSTEPs θα φέρουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακόμη πιο κοντά στον όρο «βιωσιμότητα», με τη συμμετοχή ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUSTEPs
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUSTEPs «Ενδυνάμωση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών των Πανεπιστημίων σε θέματα Αειφορίας μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος» (Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint - EUSTEPs), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει εταίρους από τέσσερις χώρες της Ευρώπης. Συντονιστής του έργου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Γεώργιο Μαλανδράκη, με εταίρους το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο (Universidade de Aveiro) και το Πανεπιστήμιο της Αμπέρτα (Universidade Aberta) από την Πορτογαλία, το Πανεπιστήμιο της Σιένα (Università degli Studi di Sien) από την Ιταλία, καθώς και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Global Footprint Network, ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας της μεθοδολογίας και των εφαρμογών του οικολογικού αποτυπώματος.         
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  www.eusteps.eu
 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου