Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα την μη σεξιστική γλώσσα, Δίκτυο ΕΙΦ

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) στα ΑΕΙ, σε μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ), σε μέλη των ΑΕΙ που ενδιαφέρονται ή δεν έχουν ακόμα συγκροτημένες Επιτροπές.
 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Friday, 23 October, 2020 - 18:00
Χώρος: 
Διαδικτυακά
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Δίκτυο ΕΙΦ των ΑΕΙ και Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ΑΠΘ