Η προστασία του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο επίκεντρο του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, σε συνδιοργάνωση του ΑΠΘ

post image

 
Ξεκινούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 οι εργασίες του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας που διοργανώνεται από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και  Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος, την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης AE και το Επιστημονικό Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΤΠΥΑΕ ΕΕΧ).
 
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί βήμα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος καθώς και με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, παρουσιάζεται το έργο που επιτελείται σε θέματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων.
 
Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020, ενώ η διεξαγωγή του θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Στόχος του είναι η  ολοκληρωμένη παρουσίαση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, η διατύπωση προτάσεων για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και η  ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
 
Η θεματολογία του Συνεδρίου:
 

 • Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
 • Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία
 • Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα
 • Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
 • Περιβαλλοντικές Διεργασίες
 • Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Βόρειας Ελλάδας
 • Περιβαλλοντική Ανάλυση
 • Κατεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων της Βιομηχανίας Τροφίμων
 • Καταλυτικές/Οξειδωτικές Μέθοδοι Αντιρρύπανσης
 • Ατμόσφαιρα
 • Ενέργεια & Περιβάλλον
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 • Χερσαίο και Υδάτινο Περιβάλλον
 • Διαχείριση Αποβλήτων / Ανακύκλωση
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και  Ευαισθητοποίηση 

 
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων, δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.
 
Οι εργασίες που έγιναν δεκτές θα περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (περιλήψεις των εργασιών), τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Επιλεγμένες εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να δημοσιευθούν (έπειτα  από επέκταση και νέα κρίση) στα special issues των περιοδικών Molecules με θέμα "Analytical Aspects in Environmental Pollution Monitoring in Northern Greece” και Sustainability με θέμα “Εnvironmental Aspects in Greece – A Multidisciplinary Approach”, καθώς και στα Χημικά Χρονικά και στο περιοδικό του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος.
 
Πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο καθώς και το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν στους ακόλουθους συνδέσμους:
https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmakprogramma
http://persynmak.blogspot.com
www.facebook.com/7ο-Περιβαλλοντικό-Συνέδριο-Μακεδονίας-30-Οκτωβρίου-1-Νοεμβρίου-2020-1574790302844162/
https://www.eex.gr/about/perifereiaka-tmimata/kentr-ditik-makedonias
https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmak
 
 
Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου αναφέρονται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι για κάθε συνεδρίαση. Οι σύνεδροι μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση που επιθυμούν. Οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης και συμμετοχής σε εξ αποστάσεως διάλεξη με το zoom υπάρχουν στον ιστότοπο: https://it.auth.gr/el/zoomparticipant
 
Ημερίδες στο  πλαίσιο του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας
 
Στο πλαίσιο του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν δύο Ημερίδες, επίσης σε διαδικτυακή μορφή. Η πρώτη θα λάβει χώρα  την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, από τις 17.00 έως τις 19.30. Διοργανώνεται από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος και το Επιστημονικό Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, και έχει ως θέμα την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων της Βόρειας Ελλάδας.
 
Στην Ημερίδα συμμετέχουν σημαντικοί φορείς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, η Περιφέρεια Kεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
 
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, η μείωση της βιοποικιλότητας και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
 
H Ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom:
Σύνδεσμος zoom: https://authgr.zoom.us/j/98885584496
Meeting ID: 988 8558 4496
 
Η δεύτερη Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, από τις  12.00 έως τις 13.30, και διοργανώνεται από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και  Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος και το Επιστημονικό Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 
Θέμα της Ημερίδας είναι η κατεργασία και η αξιοποίηση των αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς σήμερα καθίσταται σαφές ότι η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία είναι ταυτόχρονα ανάγκη αλλά και ευκαιρία.
 
H Ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom:
Σύνδεσμος zoom: https://authgr.zoom.us/j/94430437416
Meeting ID: 944 3043 7416
 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου