Βιβλιοθήκη Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας και Τομέα Μετάφρασης

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο 2ο όροφο του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 307). Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μια πλούσια συλλογή από βιβλία και λεξικά (~8000 τίτλοι) καθώς και αρχείο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή (~120 CD).

Διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε φοιτητές και διδάσκοντες να μπορούν να χρησιμοποιούν  στον Κατάλογο Πρόσβασης Κοινού (OPAC - Online Public Access Catalogue) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει το υλικό όλων των Τμηματικών Βιβλιοθηκών καθώς και αυτό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και ακολουθεί τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας του συστήματος βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, ενώ καθημερινά λειτουργεί και ως αναγνωστήριο από τις 9.00 έως τις 19.00.

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Αίθουσα 307, 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124  Θεσσαλονίκη