Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Γραμματέας: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέες εγκαταστάσεις Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 
2310 991602
Φαξ: 
2310 995282
Email: 
Προσωπικό γραμματείας: 
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: