Τομέας Διεθνών Σπουδών

Director
Iosif Ktenidis Associate Professor
School of Law
Γραμματεία: 
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Κτίριο Νομικής Σχολής, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996608
Φαξ: 
+30 2310 996502

Ο Τομέας καλλιεργεί τις διεθνείς διαστάσεις του Δικαίου και συναφή πεδία. Τα παρεχόμενα μαθήματα αρθρώνονται γύρω από 
τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματική Ιστορία.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας καλύπτει τις διεθνείς διαστάσεις του Δικαίου, καθώς και συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η καλλιέργεια των αντικειμένων αυτών δεν συμπληρώνει απλώς ένα πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο στην εσωτερική έννομη τάξη, αλλά δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αντιληφθούν το ευρύτερο, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούν να λειτουργήσουν, καθώς και τη σχετική βαρύτητα του Δικαίου στην εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας. Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα. Οι επιπλέον επιλογές καλύπτουν Δίκαια, όπως Συγκριτικό, Διεθνές Οικονομικό, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Διεθνές Ομοιόμορφο, Κυπριακό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό, τις Διεθνείς Σχέσεις, τη Διπλωματική Ιστορία, τους Διεθνείς Θεσμούς, τις Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.E., και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.