Αγροτικής Οικονομίας

Διευθυντής: 
Emeritus Professor
Γραμματεία: 
Τηλέφωνο: 
+30 2310 998823
Φαξ: 
+30 2310 998828

Ο Τομέας Αγροτικής οικονομίας είναι ένας από τους 7 τομείς της Γεωπονικής Σχολής.