Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη: 8.30-17.00

Παρασκευή: 8.30-15.00

 

Υπεύθυνος/η: 

Assistant Professor
Director
Vasileios Manos Emeritus Professor
School of Agriculture
Person in Charge
Thomas Bournaris Assistant Professor
School of Agriculture

Διεύθυνση: 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης

Γεωπονική Σχολή, Βιβλιοθήκη, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

 

E: