Γραφείο Τύπου

Head of Department
Aikaterini Tzoumpari
Elpis Vianni
Mitrodora Karageorgidou
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997158
+30 2310 997162
Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Τύπου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη

 

Στην αρμοδιότητά του υπάγεται η δημοσιογραφική κάλυψη της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος.