Τροποποίηση δρομολογίου γραμμής "36 Βούλγαρη-Ζώνη Καινοτομίας" για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στα εργαστήρια και τους τομείς της Γεωπονικής Σχολής, στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Submitted from ΑΠΘ on 18/04/2006 @ 0:00