"Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων - Προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποτάμων Μακεδονίας και Θράκης"- Μελέτη

«Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων - Προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας και Θράκης» είναι ο τίτλος της μελέτης του Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Προέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.) Π.Α. Γεράκη, του Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σ. Τσιούρη και της Βασιλικής Τσιαούση, Υπεύθυνης του Τομέα Βιοτικών Πόρων του Ε.Κ.Β.Υ.
Αναλυτικά στο δελτίο τύπου.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ