1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση τα Πρότυτα και την Ποιότητα

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Thursday, 11 November, 2004 - 02:00 to Saturday, 13 November, 2004 - 02:00
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Submitted on 19/04/2006 @ 0:00