Κείμενο προκήρυξης

Διαγνωστικές Μέθοδοι και Συμβουλευτική

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

ΦΕΚ 58/30-3-2005 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ
Submitted on 22/04/2006 @ 0:00