Γραμματεία Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής

Γραμματέας: 
Χρυσάνθη Καπράγκου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Κτίριο Εδρών, 1ος όροφος Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995602
+30 2310 995676
+30 2310 994560
+30 2310 995668
+30 2310 996187
+30 2310 995604
+30 2310 995822
Φαξ: 
+30 2310 995611
Προσωπικό γραμματείας: 
Σοφία Ελευθεριάδου
Αλεξάνδρα Κεσόγλου
Μαρία Σεφερτζή
Χρήστος Παπαβασιλείου
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image