Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραμματέας: 
Χρήστος Αρβανίτης
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κτίριο Διοίκησης "Καραθεοδωρή"
3ος όροφος, Γραφείο 308
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995183
Φαξ: 
+30 2310 995168
Email: 

Η Γραμματεία του Τμήματος διεκπεραιώνει όλα τα διοικητικά θέματα των φοιτητών/τριών του Τμήματος, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, που αφορούν στην εγγραφή, ακαδημαϊκή εξέλιξη, δηλώσεις στα μαθήματα των εξαμήνων κ.λπ.

Προσωπικό γραμματείας: 
Ουρανία Εμμανουήλ
Παρασκευή Νάτση
Ειρήνη Καραταγλίδου
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image