Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παρακάτω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2911/24-6-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Γλωσσολογική Μορφολογία με ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση γλωσσών και διαλέκτων»,
«Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία : Διδακτική / εκμάθηση Ξένης Γλώσσας»

 

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2919/11-12-2015, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Φωνητική-Φωνολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-12-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2924/14-4-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Aμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 19ου ή/και 20ου αιώνα"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (14-4-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

4.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2929/19-7-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19-7-2016, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος  Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4405/12-7-2016 (ΦΕΚ 129/13-7-2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για το γνωστικό αντικείμενο:

"Mετάφραση - Διερμηνεία και Διαπολιτισμικές Σπουδές"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (19-7-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.