Ενιαίος Συλλόγος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ.ΕΣΔΕΠ - ΑΠΘ

Ο ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1985 μετά την αναστολή λειτουργίας των συλλόγων διδασκόντων των επιμέρους σχολών του ΑΠΘ.
Οι βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η προώθηση του εκδημοκρατισμού των ΑΕΙ και η μελέτη των προβλημάτων της Ανώτατης Παιδείας από την άποψη του προγραμματισμού, της οργάνωσης και λειτουργίας.
  2. Η άνοδος του επιπέδου σπουδών και της έρευνας που πραγματοποιείται στα ΑΕΙ, ο προσανατολισμός τους προς τις ανάγκες μιας ανεξάρτητης και αυτοδύναμης οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, η σύνδεση των ΑΕΙ με την ελληνική κοινωνία.
  3. Η προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του, η διεκδίκηση επίλυσης όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική τους εξέλιξη.
  4. Η διεκδίκηση των μισθολογικών, συνταξιοδοτικών και άλλων σχετικών θεμάτων.
  5. Η προάσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου και των ακαδημαϊκών ελευθεριών.  

Ο ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με διετή θητεία.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Χαράλαμπος Φείδας, Πρόεδρος
Αθανάσιος Κούγκολος, Γραμματέας
Χρήστος Γαλαζούλας, Αντιπρόεδρος
Χρήστος Βόλος, Ταμίας

Μέλη:
Δήμητρα Αλεξίου
Μιχαήλ Σιγάλας
Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης
Χαρά Χαραλάμπους
Μιχάλης Χρυσανθόπουλος