Critical Music Histories @ Kρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης: “Ιστορικά τεκμηριωμένη (;), ενημερωμένη (;), εμπνευσμένη (;) ερμηνεία”

Συνεχίζοντας τις πιλοτικές συνεργασίες με χώρους στο κέντρο της πόλης, η ομάδα Critical Music Histories συνδιοργανώνει με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης  ανοιχτή διάλεξη / συζήτηση με τον Θεόδωρο Κίτσο (Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.).
Η διοργάνωση γίνεται στο πλαίσιο του 2ου εκπαιδευτικού Forum του ΚΩΘ, “Τα μαθήματα αλλιώς”.

την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016
** ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 6 M.M. AΥΣΤΗΡΑ **

Θεόδωρος Κίτσος (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.)
«Ιστορικά τεκμηριωμένη (;), ενημερωμένη (;), εμπνευσμένη (;)… ερμηνεία: μόδα ή ανάγκη της σύγχρονης μουσικής πραγματικότητας;»

Καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα και μέσω (κυρίως) του κινήματος αναβίωσης της παλαιάς μουσικής υπήρξε μεγάλη συζήτηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, γύρω από ζητήματα της μουσικής ερμηνείας. Ο προβληματισμός αυτός δημιούργησε νέα ζητούμενα στην προσέγγιση της μουσικής, τόσο για τους ίδιους τους μουσικούς όσο και για τους ακροατές, τα οποία βασίζονται στην ανάγκη ανάδειξης και κατανόησης της ετερότητας του μουσικού έργου με βάση τους όρους και τις συνθήκες της εποχής στην οποία αυτό δημιουργήθηκε. Διάφοροι όροι όπως «ιστορική», «αυθεντική», «ιστορικά τεκμηριωμένη/ενημερωμένη/εμπνευσμένη» εκτέλεση/ερμηνεία χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αναδείξουν τη νέα αυτή αυτή τάση και δημιούργησαν ένα ρεύμα, το οποίο επεκτάθηκε σε κάθε περίοδο έντεχνης μουσικής δημιουργίας της Δύσης από την οποία δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ηχητικό υλικό. Όμως, υπάρχει και ο αντίλογος, ο οποίος εγείρει σοβαρές ενστάσεις για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας προσέγγισης της μουσικής, καθώς θεωρεί ότι οδηγεί σε «ακαδημαϊκές» ή «αποστειρωμένες» εκτελέσεις. Ισχύει κάτι τέτοιο; Και αν ναι σε τι βαθμό; Και ποια είναι η στάση που οφείλει να κρατήσει ο σύγχρονος μουσικός;

Στη συνάντησή μας, αφού πρώτα γίνει μια σύντομη ιστορική επισκόπηση, θα συζητήσουμε γύρω από τον γενικό προβληματισμό, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μέσα το πλαίσιο αυτό θα διεξαχθεί σεμιναριακό μάθημα σε δύο φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ σε ένα από πλέον γνωστά έργα του Henry Purcell (1659–1695) το ‘Musick for a while’, ως μελέτη περίπτωσης που θα διευκολύνει τον προβληματισμό. Προκειμένου οι ακροατές να μπορέσουν να αποκομίσουν όσο περισσότερα γίνεται από τη συνάτησή μας, καλό θα ήταν (αν και όχι υποχρεωτικά απαραίτητο) να έχουν αποκτήσει μια σχετική εξοικείωση με το έργο (π.χ. ακρόαση του έργου, ανάγνωση της παρτιτούρας κ.λπ.).

Critical Music Histories
Οι διαλέξεις της ομάδας Critical Music Histories στοχεύουν στην ανοιχτή, ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων και ερευνητικών προσεγγίσεων σε θέματα μουσικής ιστοριογραφίας, ανάμεσα σε φοιτητές, διδάσκοντες, προσκεκλημένους ερευνητές και ενδιαφερόμενο κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θεματολογία τους αφορά σε ριζικές, αναθεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στη μουσική, τον ήχο και το θόρυβο, την υψηλή και χαμηλή κουλτούρα, το ρόλο και την εκπροσώπηση του μουσικού σώματος στην κοινωνία, τη σημασία της μουσικής (αυτο)βιογραφίας, την αξία των προφορικών, άγραφων ή κοινωνικά «αόρατων» ιστοριών της μουσικής πράξης, και τη σχέση ανάμεσα στις καλλιτεχνικές πρακτικές και την καθημερινή ζωή σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.

Πληροφορίες σχετικά με την ομάδα & εγγραφή στο newsletter: http://criticalhistories.web.auth.gr/

Πληροφορίες σχετικά με τις διαλέξεις: criticalmusichistories@gmail.com
 

Πώς να έρθετε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης: https://goo.gl/maps/DhfZaG2KQGL2
Μετάβαση στο περιεχόμενο