Τελετή Αναγόρευσης του Προέδρου της National Natural Science Foundation της Κίνας, Καθηγητή Wei Yang, σε Επίτιμο Διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ Καθηγητής Π. Μήτκας
Ο Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Κ. Κατσάμπαλος
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Καθηγητής Π. Πρίνος
Σας προσκαλούν στην Αναγόρευση του Προέδρου της National Natural Science Foundation της Κίνας
 
Wei Yang

 

ως Επίτιμου Διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00,
στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

 

——————————

INVITATION

The Rector of AUTh Professor P. Mitkas
The Dean of the Faculty of Engineering of AUTh Professor K. Katsampalos
The Chairman of the Civil Engineering Department of AUTh Professor P. Prinos
Invite you at the Nomination of the President of the National Natural Science Foundation of China
 
Wei Yang

 

as a Honorary Doctor of the Faculty of Engineering of AUTh – Department of Civil Engineering
 

on Tuesday, 13 June 2017 at 10:00,
at the Ceremony Hall of the Old School of Philosophy of AUTh.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο