Νησίδα Η/Υ Τμήματος Κινηματογράφου

Η Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Κινηματογράφου λειτουργεί από τις 8.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ. στην αίθουσα Η/Υ, η οποία βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της Σταυρούπολης (Ικονίου 1).
Μια δεύτερη είναι εγκατεστημένη στο Εργαστήριο του Μοντάζ και χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή μαθημάτων και φοιτητικών εργασιών.

Τηλέφωνο: 
+30 2310 600793
Φαξ: 
+30 2310 600793