Γραμματεία Τμήματος Κινηματογράφου

Γραμματέας: 
Ελένη Ζαμπουρίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Σχολή Καλών Τεχνών
Γραμματεία Τμήματος Κινηματογράφου
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997161
+30 2310 997398
+30 2310 991305
Φαξ: 
+30 2310 994342
Email: 

 
Η Γραμματεία του Τμήματος Κινηματογράφου δέχεται το κοινό όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 11:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.

  • Τα πιστοποιητικά για απλή χρήση (εφορία, επιδόματα, κ.λ.π.) εκδίδονται αυθημερόν χωρίς αίτηση.
  • Τα πιστοποιητικά για δημόσιες υπηρεσίες, τη στρατολογία και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας εκδίδονται ύστερα από αίτηση του φοιτητή την επόμενη εργάσιμη μέρα.
  • Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται για χρήση στο εξωτερικό εκδίδονται μια εβδομάδα μετά από την αίτηση του φοιτητή.
  • Πιστοποιητικά πτυχιούχων εκδίδονται ύστερα από αίτηση και καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού παραβόλου στην Τράπεζα Πειραιώς στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, την επόμενη εργάσιμη μέρα της κατάθεσης του παραβόλου στη Γραμματεία. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για χρήση στο εξωτερικό εκδίδονται μετά από μία εβδομάδα.
Προσωπικό γραμματείας: 
Ελένη Πλακωτάρη
Φωτεινή Κεντερελίδου
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image