Νησίδα Η/Υ του Εργαστηρίου Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η νησίδα Η/Υ στεγάζεται στις αίθουσες 308α και 308β, στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και διαθέτει:

  • 30 Η/Υ συνδεδεμένους στο δίκτυο του ΑΠΘ και δυνατότητα σύνδεσης και άλλων υπολογιστών μέσω ασύρματου δικτύου. Οι αίθουσες διαθέτουν βιντεοπροβολείς και δικτυακούς εκτυπωτές. Η πρόσβαση είναι ελέυθερη για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και τους φοιτητές Erasmus από τις 09.00 έως τις 16.00, όταν δεν γίνονται μαθήματα.
  • Οπτικοακουστικό εξοπλισμό μαγνητοσκόπησης, ηχογράφησης, προβολής και φωτογράφησης.
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
2ος όροφος  (αίθουσες 308α και 308β)
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998852
Φαξ: 
+30 2310 997502
Email: