Τομέας Λογοτεχνίας

Διευθύντρια
Χρυσή Καρατσινίδου-Παπαθανασίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας Λογοτεχνίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
54124  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997511
Φαξ: 
+30 2310 997489

Ο Τομέας Λογοτεχνίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Γαλλικής λογοτεχνίας (διδασκαλία των κυριότερων λογοτεχνικών ειδών, ρευμάτων και συγγραφέων από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα), της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας, της Θεωρίας Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Θεατρολογίας, της Τέχνης, του Γαλλικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Συγκριτικής Γραμματολογίας.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας καλύπτει τα μαθήματα Λογοτεχνίας, Πολιτισμού και Συγκριτικής Γραμματολογίας με στόχο της διαμόρφωση της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη.
Τα μαθήματα Γαλλόφωνης λογοτεχνίας δίνουν το στίγμα της Γαλλικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο βάσει της κοινωνικο-ιστορικής εξέτασης των παραμέτρων της λογοτεχνικής παραγωγής σε διάφορες χώρες.
Επίσης τα μαθήματα Θεάτρου και Θεωρίας λογοτεχνίας του Τομέα προτείνουν νέους τρόπους ανάγνωσης και προσέγγισης κειμένων και μας οδηγούν στη σύνδεση της λογοτεχνικής γνώσης με τα καλλιτεχνικά δρώμενα, το ιστορικό και θεωρητικό τους υπόβαθρο.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Λογοτεχνίας ταυτίζονται με το διδακτικό αντικείμενο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σε επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας, τα μέλη του Τομέα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της Γαλλικής Γραμματείας και της Συγκριτικής Γραμματολογίας αποβλέποντας στη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική διαδικασία, τη διακίνηση των ιδεών και της επικοινωνίας των λαών και τέλος της διαφύλαξη των γλωσσών/πολιτισμών.
Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία, η θεωρία και η κριτική της Λογοτεχνίας, η μελέτη και η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Γαλλικής, Γαλλόφωνης και Διεθνούς Λογοτεχνίας καθώς και του Γαλλικού Πολιτισμού αποτελούν ερευνητικά αντικείμενα των μελών του Τομέα Λογοτεχνίας.