Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας

Διευθύντρια
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας
2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997504
+30 2310 997538
Φαξ: 
+30 2310997502

Ο Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, διδακτικής της ξένης γλώσσας και της χρήσης των τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίιδευση/κατάρτιση.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Σε προπτυχιακό επίπεδο, ο Τομέας προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν τις γνωστικές περιοχές της γενικής γλωσσολογίας, της εθνογλωσσολογίας, της σημασιολογίας, της λεξικολογίας-λεξικογραφίας, της πραγματολογίας, της διδακτικής των γλωσσών και των τεχνολογικών γλωσσικών εφαρμογών.

Σε μεταπυχιακό επίπεδο, ο Τομέας συμμετέχει στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος προσφέροντας την ειδίκευση "Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία" με αντικείμενο την εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα πεδία των επιστημών της Γλώσσας και της Επικοινωνίας καθώς και των τεχνολογικών εφαρμογών στα πεδία αυτά.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τομέα, αφορούν τις περιοχές της γενικής γλωσσολογίας, της εθνογλωσσολογίας, της σημασιολογίας, της λεξικολογίας-λεξικογραφίας, της πραγματολογίας και της διδακτικής των γλωσσών, αλλά και την περιοχή των γλωσσικών εφαρμογών και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο Τομέας τα τελευταία χρόνια (σε ορισμένα ως συντονιστής) είχαν στόχο την ανάπτυξη πολυμεσικών υλικών γλωσσικής κατάρτισης και λογισμικού στην ελληνική και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (EKT, LINGUA, MED CAMPUS, LEONARDO, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΣΠΑ,, κ.α.).

Από το 2004 ως σήμερα, η ανάπτυξη οργάνων μέτρησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ΥΠΕΠΘ αποτελεί μόνιμη ερευνητική δραστηριότητα μελών του Τομέα που συνεργάζονται για την ολοκλήρωση, βελτίωση και άρτια υλοποίηση των εξετάσεων του Εθνικού φορέα Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας.