Τομέας Μετάφρασης

Διευθυντής
Συμεών Γραμμενίδης Καθηγητής
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας Μετάφρασης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997484
Φαξ: 
+30 2310997529

Αντικείμενο του Τομέα είναι η προώθηση της έρευνας στον κλάδο της μεταφρασεολογίας και της μετάφρασης.
Μελετά και προάγει τη διαπολιτισμική μεσολάβηση και στο πλαίσιο της κοινωνιογλωσσολογίας.
Το διδακτικό του έργο αναπτύσσεται σε σχέση με τις ερευνητικές του κατευθύνσεις και με στόχο τη διασύνδεση των φοιτητών με την διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στο πεδίο της μετάφρασης.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα καλύπτει τους κλάδους της μετάφρασης και της μεταφρασεολογίας.
Πραγματεύεται μεταξύ άλλων θέματα όπως είναι οι βασικές αρχές της μεταφρασεολογίας, οι θεωρίες της μετάφρασης, τα μεταφραστικά εργαλεία, η λογοτεχνική μετάφραση, η μηχανική μετάφραση, η μετάφραση επιστημονικών και γενικών κειμένων, η οπτικοακουστική μετάφραση, η πολιτισμική μεσολάβηση, η σημειολογική προσέγγιση της μετάφρασης, η αντιπαραβολική γλωσσολογία και η μετάφραση, οι κοινωνιογλωσσολογικές πλευρές της μετάφρασης, ζητήματα ορολογίας.
Παρακολουθεί συστηματικά τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της μετάφρασης.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Μετάφρασης συμβαδίζουν με τις διδακτικές κατευθύνσεις του.
Αναλαμβάνει επιλεγμένο μεταφραστικό έργο με ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως ήταν η μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα του επτάτομου έργου του ιστορικού J. Nehama "Histoire des Israelites de Salonique".
Έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της αυτόματης επεξεργασίας των γλωσσών, σε δράσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση ξένων γλωσσών, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τη μελέτη της γλωσσικής ιδεολογίας, την προώθηση της σημειωτικής θεωρίας, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση, την αναμόρφωση προγραμμάτων ακαδημαϊκών σπουδών.