Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραμματέας: 
Ευαγγελία Τσιμπλούλη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995174
Φαξ: 
+30 2310 995172
Email: 
Προσωπικό γραμματείας: 
Λεμονιά Γκαβού
Ματθαίος Συμεωνίδης
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image