Γραμματέας: 

Ευαγγελία Τσιμπλούλη

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995174

F: 

+30 2310 995172

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Λεμονιά Γκαβού
Ματθαίος Συμεωνίδης

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: