Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

Διευθυντής: 
Ανδρέας Μαμώλος Καθηγητής