Διευθυντής: 

Ευθυμία Παπαδοπούλου - Μουρκίδου Ομότιμη Καθηγήτρια