Φυτοπροστασίας

Διευθυντής: 
Ευθυμία Παπαδοπούλου - Μουρκίδου Ομότιμη Καθηγήτρια