Βιβλιοθήκη Γενικού Τμήματος

Η βιβλιοθληκη του τμήματος λειτουργεί καθημερινά από τις 9- 15:00. Σκοπός της είναι να εξυπηρετεί τους φοιτητές για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Ευαγγελία Τσεβά Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό προσωπικό: 
Ευαγγελία Τσεβά
Τηλέφωνο: 
2310994377
Διεύθυνση: 

Βιβλιοθήκη Γενικού Τμήματος.
Πτέρυγα Τοπογράφων Μηχανικών, ισόγειο