Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γεωλογίας

Το Τμήμα Γεωλογίας διαθέτει Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίπλα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Για την εξυπηρέτηση των κεντρικών αναγκών διαχείρισης και εκτυπώσεων της Νησίδας είναι διαθέσιμος ένας κεντρικός διαμετακομιστής (Server) με δυνατότητα εγγραφής οπτικών δίσκων (CD), ένας κεντρικός δικτυακός εκτυπωτής και ένας κεντρικός διαχειριστής των ιστοσελίδων του Τμήματος Γεωλογίας (web Server), ενώ η Νησίδα υποστηρίζεται, από το Σεπτέμβριο του 2006, από κεντρικό UPS.

Η Νησίδα Η/Υ λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00-18:00. Βασικός στόχος της λειτουργίας της είναι η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στο διαδίκτυο, καθώς και η προετοιμασία μαθημάτων, παρουσιάσεων κ.λπ. τις αντίστοιχες ώρες.

Από τη Νησίδα Η/Υ, οι φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας έχουν πρόσβαση σε όλο το διαθέσιμο λογισμικό του Α.Π.Θ., μέσω του συστήματος Aristotle File System και του νέου συστήματος μέσω του λογισμικού Samba του Α.Π.Θ., όπως Microsoft Office, MATLAb, MATHEMATICA κ.λπ., καθώς και σε άλλα διαθέσιμα (π.χ. shareware) λογισμικά. Επιπλέον έχουν πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά που έχει προμηθευθεί ή έχουν παραχωρηθεί στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., όπως λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcGIS, MapInfo, κ.λπ.), λογισμικά ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων (IPIWIN κ.λπ.) κ.λπ.. Παράλληλα, το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. έχει πρόσβαση στο πακέτο Microsoft MSDN-AA το οποίο επιτρέπει τόσο στη Νησίδα, όσο και σε όλους του υπόλοιπους υπολογιστές του Τμήματος Γεωλογίας, αλλά και σε όλους του φοιτητές του (ακόμα και στους προσωπικούς Η/Υ τους), τη δωρεάν χρήση του αντίστοιχου πακέτου της Microsoft και κυρίως τη δωρεάν εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και επιλεγμένων γλωσσών προγραμματισμού, καθώς και τμήματος του Microsoft Office.

Υπεύθυνος/η: 
Αλέξανδρος Αλεξανδρής Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήματος Γεωλογίας

Κτίριο Βιολογίας, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998702
Φαξ: 
+30 2310 998582
Email: