Τομέας Γεωφυσικής

Διευθυντής: 
Παναγιώτης Τσούρλος Καθηγητής
Διευθυντής
Γεώργιος Βαργεμέζης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
Γραμματεία: 
Δήμητρα Βλάχου
Ελπίδα Κωνσταντινίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας

Τομέας Γεωφυσικής, Τ.Θ. 352-1

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998526
Φαξ: 
+30 2310 998528

Ο Τομέας Γεωφυσικής ανήκει στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσε το πρώτο εκπαιδευτικό και ερευνητικό γεωφυσικό και σεισμολογικό κέντρο εκτός Αθηνών.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας Γεωφυσικής αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον (Σεισμολογία, Φυσική Εσωτερικού της Γης, Εφαρμοσμένη Γεωφυσική). Οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν, πιο συγκεκριμένα, τη μελέτη και πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών όπως είναι οι σεισμοί και τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunamis) και τη μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης με έμφαση στα ανώτερα στρώματα, τα οποία παρουσιάζουν οικονομικό, περιβαλλοντικό ή/και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Έχει συμβάλλει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, που αφορούν στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, με τη συμμετοχή του στη σύνταξη του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ), την παροχή πληροφοριών για την κατασκευή και την αντισεισμική θωράκιση σημαντικών κατασκευών (φραγμάτων, εργοστασιακών μονάδων, νοσοκομείων κ.λ.π.), τον εντοπισμό θέσεων οικονομικής και αρχαιολογικής σημασίας, την ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων αρχών σε θέματα εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας σε περιόδους σεισμικής έξαρσης.
Ο Τομέας Γεωφυσικής έχει εκπονήσει και συνεχίζει να εκπονεί ερευνητικά έργα στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Μακράς διάρκειας πρόγνωση των σεισμών
 • Βραχείας διάρκειας πρόγνωση των σεισμών
 • Δομή του φλοιού και του άνω μανδύα της Γης
 • Διάδοση και απόσβεση των σεισμικών κυμάτων
 • Παραμορφώσεις του γήινου φλοιού
 • Παλαιομαγνητισμός και τεκτονική
 • Μαγνητοστρωματογραφία
 • Αρχαιομαγνητισμός
 • Παγκόσμια σεισμικότητα
 • Σεισμοτεκτονική του Αιγαίου και των γύρω περιοχών
 • Αρχαιομετρία - Εντοπισμός και χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων
 • Μελέτη σεισμικών ακολουθιών
 • Σεισμικότητα του ελληνικού χώρου
 • Σεισμική επικινδυνότητα
 • Μικροζωνικές μελέτες
 • Δυναμικά πεδία
 • Βασική έρευνα με σεισμικές μεθόδους
 • Συνεχής καταγραφή τελλουρικού πεδίου
 • Γεωφυσικές διασκοπήσεις για τον εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών
 • Γεωφυσικές διασκοπήσεις για τη λύση υδρολογικών και τεχνικών προβλημάτων
 • Μαγνητοτελλουρική διασκόπηση
 • Προσομοίωση εδαφικής κίνησης από ισχυρούς σεισμούς
 • Χαρακτηριστικά διάρρηξης μεγάλων σεισμών του ελλαδικού χώρου
 • Ανακατανομή των τάσεων μετά τη γένεση μεγάλων σεισμών