Τομέας Γεωλογίας

Διευθυντής
Κωνσταντίνος Βουδούρης Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998558
Φαξ: 
+30 2310 998482

Ο Τομέας Γεωλογίας Iδρύθηκε το 2001. Προήλθε από τη διάσπαση του Tομέα Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας, ο οποίος είχε ιδρυθεί το 1983.

Οι εγκαταστάσεις του Τομέα Γεωλογίας βρίσκονται στο:

 • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Ισόγειο (Δυτική Πτέρυγα)
 • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 2ος Όροφος (Ανατολική Πτέρυγα)
 • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Νέα Πτέρυγα

 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα ερευνητικά πεδία του Τομέα Γεωλογίας είναι τα παρακάτω:

 • Γενική Γεωλογία
 • Τεκτονική
 • Γεωλογική Χαρτογράφηση
 • Γεωλογικές Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 • Νεοτεκτονική
 • Σεισμοτεκτονική
 • Παλαιοντολογία
 • Στρωματογραφία
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Υδρογεωλογία
 • Γεωθερμία
 • Ηφαιστειολογία
 • Προστασία Μνημείων
 • Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Εργαστηριακές Δοκιμές Εδαφομηχανικής-Βραχομηχανικής
 • Εργαστηριακές Αναλύσεις Νερού