Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας

Διευθυντής
Νικόλαος Καντηράνης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
Γραμματέας
Δημήτριος Βογιατζής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας, 2ος όροφος

Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998457
Φαξ: 
+30 2310 998568

Iδρύθηκε το 1983 ως Tομέας Oρυκτολογίας-Kοιτασματολογίας και μετονομάστηκε το 1984 στη σημερινή του ονομασία.
Οι εγκαταστάσεις του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας βρίσκονται στο: 

 • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 1ος Όροφος (Δυτική Πτέρυγα και Κέντρο)

 • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 2ος Όροφος (Δυτική Πτέρυγα)

 • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Νέα Πτέρυγα
Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται ο Τομέας είναι τα παρακάτω:

 • Ορυκτολογία
 • Πετρολογία
 • Κοιτασματολογία
 • Γεωχημεία
 • Ορυκτοχημεία - Κρυσταλλοχημεία
 • Γεωλογία μεταλλείων και Οικονομική Γεωλογία
 • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία και Πετρολογία
 • Ορυκτά Καύσιμα (Πετρέλαιο, Ανθρακες, Φυσικό Αέριο)
 • Γεωχρονολογήσεις - Ισοτοπική Γεωλογία
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία
 • Έρευνα και Εκμετάλλευση Αδρανών Υλικών
 • Έρευνα και Εκμετάλλευση Μαρμάρων
 • Άργιλοι και Αργιλικά Ορυκτά
 • Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Αρχαιομετρία
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον
 • Ηφαιστειολογία