Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας

Διευθυντής
Κωνσταντίνος Αλμπανάκης Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας, 2ος όροφος

Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998555
Φαξ: 
+30 2310 998552

Ο Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας ιδρύθηκε το 2001. Προήλθε από τη διάσπαση του Tομέα Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας, ο οποίος είχε ιδρυθεί το 1983.
Οι εγκαταστάσεις του Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας βρίσκονται στο:

  • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 2ος Όροφος (Κέντρο)
  • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Νέα Πτέρυγα
Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιειούνται τα μέλη του Τομέας  Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας είναι τα παρακάτω:

  • Ιζηματολογία
  • Γεωμορφολογία
  • Γεωγραφία
  • Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των GIS στη Γεωλογία
  • Ωκεανογραφία
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Διαχείριση Ποταμών, Λιμνών και Ακτών
  • Σπηλαιολογία