Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Διευθύντρια
Πολύμνια Κατσώνη Καθηγήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γραμματεία: 
Ελισάβετ Ασημακοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997218

Εκπαιδευτικός στόχος του Τομέα είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να προσεγγίζουν ερμηνευτικά τα ιστορικά φαινόμενα και να είναι σε θέση με την περάτωση των σπουδών να ανταποκριθούν τόσο στις ανάγκες στελέχωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτικό προσωπικό, όσο και σε εκείνες της έρευνας. Γι’ αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη συστηματική μελέτη των ιστορικών περιόδων που καλύπτει ο Τομέας και στις μεθόδους της ιστοριογραφίας. Οι φοιτητές παροτρύνονται, αφού κατανοήσουν και μάθουν να διαχειρίζονται επιστημονικά την ιστορική γνώση, να τη μεταλαμπαδεύσουν στην κοινωνία, καθώς η δυνατότητα δημιουργίας πολιτισμού και η συναρτώμενη ποιότητα ζωής είναι άρρηκτα δεμένες με τη διατήρηση και τη διάδοση της μνήμης του παρελθόντος.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας χωρίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους. Ο επιστημονικός κλάδος της Αρχαίας Ιστορίας έχει ως αντικείμενο την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία, καθώς και την Ελληνική και Λατινική Επιγραφική, έως και τον 3ο αι. μ.Χ. Ο επιστημονικός κλάδος της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας μελετά την ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της μεσαιωνικής Ευρώπης. Στο ερευνητικό και διδακτικό αντικείμενο του κλάδου αυτού εμπίπτει και η μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας των σλαβικών λαών και της μεσαιωνικής ιστορίας του αραβοϊσλαμικού κόσμου, που την περίοδο αυτή ήρθαν σε επαφή και αλληλεπίδραση με τον βυζαντινό και τον ευρωπαϊκό μεσαιωνικό πολιτισμό.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Στον  Τομέα μεταξύ άλλων εκπονούνται χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην Ψηφιοποίηση φωτογραφικού αρχείου βυζαντινών μνημείων, και η σύσταση ψηφιοποιημένου σφραγιδολογικού αρχείου που αφορά στις διοικητικές δομές και τους αξιωματούχους των θεμάτων στα ευρωπαϊκά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.