Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διευθύντρια
Βασίλειος Γούναρης Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γραμματεία: 
Μαριάνθη Ζαμπελάκη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997258
Φαξ: 
+30 2310 997276

Οι ιστορικές σπουδές εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής ήδη από την εποχή της ίδρυσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1925. Η εξέλιξη της δομής τους και η καθιέρωση των επιμέρους εδρών και τομέων ακολούθησε τις γενικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν στη δομή και λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής στα 80 χρόνια του βίου της. Ο σημερινός Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχει πίσω του σημαντική παράδοση, την οποία καθιέρωσαν επιστήμονες με μεγάλη σταδιοδρομία στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, όπως ο Μιχαήλ Λάσκαρις, καθηγητής της Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, καθηγητής της Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας, ο Μανούσος Μανούσακας, καθηγητής της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, η καθηγήτρια Λαογραφίας Άλκη Κυριακίδου - Νέστορος, καθώς και αρκετοί άλλοι συναδέλφοί τους που δίδαξαν ή εξακολουθούν να διδάσκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων: Ευρωπαϊκή ιστορία από την Αναγέννηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
  • Ιστορία των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου: Βαλκανική ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
  • Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας: Ιστορία του ελληνικού κόσμου από την οθωμανική περίοδο μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
  • Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: Ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα.
  • Τουρκολογία: Μαθήματα γύρω από τον τουρκικό πολιτισμό και την τουρκική ιστορία με έμφαση στην οθωμανική περίοδο.
  • Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία: Λαογραφία και ανθρωπολογία του ελληνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού.
Ερευνητικό αντικείμενο: 

Στον Τομέα τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στη μελέτη των πολιτικών, διπλωματικών, οικονομικών και πνευματικών σχέσεων της Ελλάδας με το βαλκανικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, στην εξέταση του εθνικού ζητήματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της οθωμανικής και της νεοελληνικής περιόδου, σε ζητήματα τοπικής ιστορίας, στη διερεύνηση των ιδεολογικών ρευμάτων των νεοτέρων χρόνων, σε θέματα από τη δημοτική ελληνική παράδοση και σε ζητήματα έμφυλων σχέσεων.
Παράλληλα με τις ανεξάρτητες ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα συμμετέχουν επίσης ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα πολιτιστικών ιδρυμάτων της πόλης, όπως είναι η Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), το Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, αλλά και σε φορείς της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμμετοχή συναδέλφων στα προγράμματα της ΕΜΣ για το Μακεδονικό Ζήτημα και την Ελληνική Διασπορά που περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση, επεξεργασία, μετάφραση και ψηφιοποίηση ελληνικών και ξένων πηγών.