Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού

Διευθυντής
Νικόλαος Ευστρατίου Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γραμματεία: 
Ιωάννα Αναγνώστου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997278
Φαξ: 
+30 2310 997278

Η ιστορία του Τομέα Αρχαιολογίας είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης που από το 1954 μετονομάσθηκε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Από το 1925, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου, η Αρχαιολογία αποτέλεσε μία από τις κατευθύνσεις των σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Το διδακτικό προσωπικό του Τομέα στελεχώθηκε από επιστήμονες διεθνούς ακτινοβολίας όσον αφορά το πρωτοποριακό ερευνητικό τους έργο σε ποικίλους τομείς της Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποίων και οι Χ. Τσούντας, Κ. Ρωμαίος, Στρ. Πελεκίδης, Ανδ. Ξυγγόπουλος, Γ. Μπακαλάκης, Μ. Ανδρόνικος, Στ. Πελεκανίδης, Ν. Πλάτων, Δ. Θεοχάρης. Η διδασκαλία της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην πρωτοπορία για τα δεδομένα του ελλαδικού χώρου με την έμφαση που δόθηκε από την αρχή στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών (Μουσείο Εκμαγείων, πανεπιστημιακές εκπαιδευτικές ανασκαφές, εκπαιδευτικές εκδρομές) παράλληλα με τη θεωρητική τους κατάρτιση.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Οι σπουδές που προσφέρει ο Τομέας αποσκοπούν στην εξοικείωση των φοιτητών με την Προϊστορική, Κλασική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στους τομείς της προτίμησής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, στην Αρχαιολογία του Περιβάλλοντος, την Αρχαιομετρία, την Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδο και την Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης. Ο γεωγραφικός χώρος που καλύπτεται από τις αρχαιολογικές σπουδές του Τομέα είναι κυρίως η Ευρώπη, η Εγγύς και Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές της Ελλάδας, της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας. Παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στις ανασκαφικές και άλλες αρχαιολογικές μεθόδους καθώς και στην ταξινόμηση ευρημάτων και την αρχειοθέτηση και επεξεργασία των αρχαιολογικών πληροφοριών.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα μέλη του Τομέα διευθύνουν ή συμμετέχουν σε πλήθος ανασκαφών θέσεων διαφόρων περιόδων του παρελθόντος και σε αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Τούμπα Θεσσαλονίκης, Οικισμός Μάκρης, Θράκη, Επιφανειακή έρευνα ΒΔ περιοχής Γρεβενών, Ούριακος Λήμνου, Κύπρος, Παλιάμπελα Κολινδρού, Αρχοντικό Γιαννιτσών, Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού, Βεργίνα, Δίον Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης Ναύπακτος, Σάμος, Καστρί Γρεβενών, Φίλιπποι, Ψείρα Κρήτης, Λέχαιο- Πελοποννήσου κ. ά.)