Τομέας Ιστορίας της Τέχνης

Διευθυντής
Ηλίας Μυκονιάτης Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Ιστορίας της Τέχνης
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997212

Η διδασκαλία της Ιστορίας της Νεότερης Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. είχε προβλεφθεί από την ίδρυσή της, με τη θεσμοθέτηση ανάλογης έδρας, πραγματοποιήθηκε όμως περιστασιακά από αρχαιολόγους καθηγητές, αρχικά από τον Δημήτρη Ευαγγελίδη και αργότερα από τον Μανόλη Ανδρόνικο, οι οποίοι κάλυψαν για μικρά διαστήματα, ως το 1965, την απουσία ειδικού επιστήμονα.Η αυτόνομη διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης καθιερώθηκε με την εκλογή του Χρύσανθου Χρήστου (1 Απριλίου 1965) ως μόνιμου καθηγητή στην έδρα της Μεσαιωνικής και Νεότερης Τέχνης της Δύσης, η οποία από το 1973 μετατράπηκε σε τακτική. Η ίδρυση έδρας της Ιστορίας της Τέχνης, της πρώτης έδρας σε Φιλοσοφική Σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, υπήρξε σταθμός για την επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης στη χώρα μας, και η εκλογή του Χρύσανθου Χρήστου εγκαινίασε μια νέα εποχή στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Με τα μαθήματα της ειδικότητας καλύπτεται η Ιστορία της Τέχνης από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας στην Ευρώπη, καθώς και η σύγχρονη τέχνη στην Αμερική, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση και τη μελέτη της νεοελληνικής τέχνης, στις πηγές της, στην εξέλιξη, στις ιδιαιτερότητες και στις σχέσεις της με άλλους τομείς της πνευματικής δημιουργίας και της ξένης καλλιτεχνικής παραγωγής.
Πέρα από τη διδασκαλία του μαθήματος καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάρτισης των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, με τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με σημαντικά βιβλία και περιοδικά, ξένα και ελληνικά, με επισκέψεις σε εκθέσεις, με διοργανώσεις εκδρομών στην Αθήνα και στο εξωτερικό και τη γνωριμία με σημαντικά έργα τέχνης σε μουσεία και πινακοθήκες, με κριτήριο τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου και την ανυπαρξία μέσων για την άσκηση των φοιτητών στην ειδικότητα της Ιστορίας της Τέχνης. Η συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ., με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης που διευθύνονται από πανεπιστημιακούς δασκάλους αποβλέπει στο να καλύψει το κενό της εξοικείωσης και της άσκησης των φοιτητών με τα έργα της σύγχρονης αλλά και της παλιότερης τέχνης, ελληνικής και παγκόσμιας.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας εκπονεί επίσης διάφορα ερευνητικά προγράμματα όπως για παράδειγμα το έργο με τίτλο "Φωτογραφικό αρχείο διακοσμητικής ζωγραφικής, αντικειμένων και έργων παραδοσιακής τέχνης (18ος-20ος αι.)" στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Η λαϊκή ζωγραφική και γλυπτική στα σπίτια της Δυτικής Μακεδονίας από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα".