Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Το Σπουδαστήριο Βυζαντινής Ιστορίας λειτούργησε αρχικά ως τμήμα του Σπουδαστηρίου Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 16ης/5/1927 (ΦΕΚ 98. τ. Α΄ 26.5.1927). Στη συνέχεια αποτέλεσε τμήμα του ενιαίου Σπουδαστηρίου Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας και  Βυζαντινής Ιστορίας  της Φιλοσοφικής και το 1985 αυτονομήθηκε. 

 

Φωτοτύπηση: ΝΑΙ υπό όρους
Δανειστική: ΝΑΙ υπό όρους
Διαδίκτυο: ΝΑΙ
Ώρες λειτουργίας: Δε-Πα 09:00-19:00

 

Διοικητικό προσωπικό: 
Φωτεινή Τολούδη
Δήμητρα Δαλόγλου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997247
+30 2310 997440
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας,
Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Αίθουσα 406-407
Πανεπιστημιούπολη
54 124 Θεσσαλονίκη