Γραμματέας: 

Βασιλική Χαχοπούλου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995221
+30 2310 995223
+30 2310 995224
+30 2310 995225
+30 2310 995226
+30 2310 998780

F: 

+30 2310 995222

E: 

Η γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00 - 13.30.

Προσωπικό γραμματείας: 

Αθηνά Αλματζή
Ευαγγελία Βούλγαρη
Ελισάβετ Παναγιωτάκη-Χουλιαρά
Κωνσταντίνα Τσονάκα
Χρήστος Ζιώκος
Χαράλαμπος Καράμπαλης

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: