Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραμματέας: 
Βασιλική Χαχοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995221
+30 2310 995223
+30 2310 995224
+30 2310 995225
+30 2310 995226
+30 2310 998780
Φαξ: 
+30 2310 995222
Email: 

Η γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00 - 13.30.

Προσωπικό γραμματείας: 
Αθηνά Αλματζή
Ευαγγελία Βούλγαρη
Ελισάβετ Παναγιωτάκη-Χουλιαρά
Κωνσταντίνα Τσονάκα
Χρήστος Ζιώκος
Χαράλαμπος Καράμπαλης
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image