Πρόγνωση καιρού

Ενημερωθείτε για την πρόγνωση του καιρού τις Κυριακές που πραγματοποιείται η δράση στον ιστοχώρο του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.