Με πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/9 συνάντηση μελών της Επιτροπής και του αρμόδιου Αντιπρύτανη με εκπροσώπους του ΟΚΑΝΑ.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα βήματα που έχουν γίνει στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών εντός του campus του πανεπιστημιού και θα εξετασθεί σε αυτήν την κατεύθυνση η θέση και ο ρόλος του οργανισμού. Θα γίνει προσπάθεια επίσης για ενταντικοποίηση της ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και άλλων δράσεων παρέμβασης με ευθύνη και των δύο φορέων.

Submitted from on 24/09/2017 @ 17:35