Διευθυντής: 

Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Καθηγήτρια

Τ: 

+30 2310 999345