Γραμματέας: 

Χρήστος Αρβανίτης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κτίριο Διοίκησης "Καραθεοδωρή"
3ος όροφος, Γραφείο 308
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995183

F: 

+30 2310 995168

E: 

Η Γραμματεία του Τμήματος διεκπεραιώνει όλα τα διοικητικά θέματα των φοιτητών/τριών του Τμήματος, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, που αφορούν στην εγγραφή, ακαδημαϊκή εξέλιξη, δηλώσεις στα μαθήματα των εξαμήνων κ.λπ.

Προσωπικό γραμματείας: 

Ουρανία Εμμανουήλ
Παρασκευή Νάτση
Ειρήνη Καραταγλίδου

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: