Προϊσταμένη
Αλεξάνδρα Τζανεράκη
Ελπίς Βιάννη
Μητροδώρα Καραγεωργίδου

Τ: 

+30 2310 997158
+30 2310 997162

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Τύπου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη

 

E: 

Στην αρμοδιότητά του υπάγεται η δημοσιογραφική κάλυψη της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος.